Search | A - Z
 
   
 
 
Kết luận của Giám đốc ĐHQGHN tại Hội nghị triển khai Kế hoạch đổi mới hoạt động giảng dạy của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2019

Thông báo số 992/TB-ĐHQGHN ngày 5/4/2019 về kết luận của Giám đốc ĐHQGHN tại Hội nghị Triển khai Kế hoạch đổi mới hoạt động giảng dạy của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2019.

Ngày 15/3/2019, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch đổi mới hoạt động giảng dạy của ĐHQGHN năm 2019 dưới sự chủ trì của Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn. Cùng chủ trì với Giám đốc có Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải và Trưởng ban Đào tạo Nguyễn Đình Đức.

>> Xem kết luận của Giám đốc ĐHQGHN tại đây
Trường Đại học Kinh tế -ĐHQGHN

Các tin khác
 
 
 
 
Cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG HN
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341
Email:news_ueb@vnu.edu.vn
Website: alumni.ueb.edu.vn