Ueb.edu.vn   |   Sitemap Đăng ký
logo
  • ĐHKT tổ chức các lớp học bổ sung kiến thức năm 2015 22/10/2014 11:46:24 AM Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2015 các chuyên ngành Kinh tế chính trị, Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế và Tài chính - Ngân hàng; Trường Đại học Kinh tế tổ chức các lớp bổ sung kiến thức cụ thể như sau:
  • ĐHKT tổ chức các lớp học bổ sung kiến thức năm 2015
Copyright 2011 Alumni.ueb.edu.vn Thiết kế và phát triển bởi MTH | Trang chủ | Giới thiệu | Liên hệ