Search | A - Z
 
   
 
 
Kế hoạch thực hiện đổi mới hoạt động giảng dạy ở Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2019 - 2025

Thông báo số 278/HD-ĐHQGHN ngày 25/1/2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội về kế hoạch thực hiện đổi mới hoạt động giáo dục giai đoạn 2019 - 2025.
Căn cứ Quy chế đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;
Căn cứ Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 27/11/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội,

Căn cứ Kết luận số 210/KL-ĐU ngày 12/10/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 - 2019;

Căn cứ Thông báo kết luận số 2964/TB-ĐHQGHN ngày 11/9/2018 của Giám đốc ĐHQGHN tại Hội nghị tổng kết công tác đào tạo năm học 2017 - 2018 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 - 2019;

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) hướng dẫn các đơn vị đào tạo thực hiện kế hoạch đổi mới hoạt động giảng dạy ở Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2018 - 2025.
>>> Xem chi tiết văn bản tại đây. 
 
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Các tin khác
 
 
 
 
Cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG HN
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341
Email:news_ueb@vnu.edu.vn
Website: alumni.ueb.edu.vn