Search | A - Z
 
   
 
 
[Video] ĐHQGHN hỗ trợ học bổng đối với các nghiên cứu sinh

Vừa qua, ngày 17/5/2018, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1600/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Quy định hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh của ĐHQGHN nhằm khuyến khích, thu hút nghiên cứu sinh tham gia các chương trình đào tạo tiến sĩ của ĐHQGHN, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, uy tín của chương trình, vị thế của ĐHQGHN và các đơn vị đào tạo; Ưu tiên, đầu tư, tạo điều kiện cho nghiên cứu sinh có kết quả học tập, nghiên cứu xuất sắc.
VNU_Media

Các tin khác
 
 
 
 
Cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG HN
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341
Email:news_ueb@vnu.edu.vn
Website: alumni.ueb.edu.vn