Search | A - Z
 
   
 
 
Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội

Văn phòng: Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội


Anh Tạ Minh Đức, Di động: 0936940081 Email:
minhduckt25@gmail.com

Điện thoại: (84-4) 37547506 máy lẻ 511; Fax: 844-37546765

Email: kinhte@vnu.edu.vn website: http://alumni.ueb.edu.vn; http://ueb.vnu.edu.vn

Các tin khác
 
 
 
 
Cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG HN
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341
Email:news_ueb@vnu.edu.vn
Website: alumni.ueb.edu.vn