Ueb.edu.vn   |   Sitemap Đăng ký
logo

 

 Tôn chỉ:

Chia sẻ thông tin;

Kết nối sức mạnh;

Hỗ trợ cùng phát triển;

Nuôi dưỡng niềm tự hào về Trường,

Góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh của Trường Đại học Kinh tế  ĐHQGHN.

 

Mục đích

1.      Tập hợp, vận động đông đảo các thế hệ cựu sinh viên đang công tác và sinh sống tại các vùng, miền trong và ngoài nước nhằm phát huy tình đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong học tập, công tác và cuộc sống.

2.      Kết nối chặt chẽ mối quan hệ và sự hỗ trợ, hợp tác giữa Trường với các cựu sinh viên trong đào tạo, nghiên cứu, kinh doanh dịch vụ và phát triển nguồn nhân lực.

Copyright 2011 Alumni.ueb.edu.vn Thiết kế và phát triển bởi MTH | Trang chủ | Giới thiệu | Liên hệ